Mô hình sản xuất

Mô hình sản xuất

Mô hình sản xuất giống cá chạch thuần dưỡng chất lượng cao

Cá bố mẹ: Chon lọc từ tự nhiên  hoàn toàn nội địa Việt Nam

Ương cá bột theo công nghệ mới nhất của các trường Đại Học Cao Đẳng

Không Sử dụng  kháng sinh

Sử dụng thức ăn có chất lượng cao (Artemia Vĩnh Châu Đại Học Cần Thơ)

Ương cá giống đạt kích cơ nuôi thương phẩm

Giống cá chạch lấu thuần dưỡng ăn thức ăn công nghiệp

Thu hoạch sau 5 tháng