Liên hệ

Trại giống cá chạch lấu thuần dưỡng Cần Thơ Hậu Giang

Điện thoại: 0938360390
Địa chỉ: xã Phú An, Châu Thành, Hậu Giang, Việt Nam
Website: http://chachlaucantho.com